Recommend

MAJORETTE FUN RACING

 

ภาพบรรยากาศงาน Majorette  Fun Racing มีการจำหน่ายสินค้าต่างๆ ได้แก่ Model Majorette และของเล่นอื่นๆอีกมากมาย รวมถึงภาพผู้ที่ได้รับรางวัลการจากแข่งขัน Majorette Racing รอบ Normal Match ชิงเงินรางวัล 5,000 บาท เมื่อวันที่ 5-7 ธันวาคม 2558 และรอบ Final Match ชิงเงินรางวัลสูงสุด 10,000 บาท เมื่อวันที่ 12-13 ธันวาคม 2558ที่ผ่านมา

Nov 28, 2015